อนุสัญญาภาษีซ้อนไทย ญี่ปุ่น ลิงค์เวอร์ชั่นเต็ม 3 ภาษา


อัพเดตข่าวสาร อนุสัญญาภาษีซ้อนไทย ญี่ปุ่น ลิงค์เวอร์ชั่นเต็ม 3 ภาษา
11 มกราคม 2559 Hit: 11400

อนุสัญญาภาษีซ้อนไทยญี่ปุ่นมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์การเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลื่องการรัษฎากรระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ ได้ลงนามกันเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2533 และแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารกันเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2533 

มีผลบังคับกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับจำนวนที่จ่ายหรือนำส่งหลังวันที่ 1 มกราคม 2534 และภาษีเงินได้อื่นๆสำหรับปีภาษีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2534

แม้กฎหมายนี้จะมีการประกาศใช้มานานเกินกว่า 10 ปีแล้ว แต่ปรากฎว่ามีบริษัทญี่ปุ่นหลายบริษัทที่ยังไม่เข้าใจกฎหมายนี้
ทำให้บางครั้งก็มีการสอบถามว่าทำไมต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการมาบริการในประเทศไทย 

ซึ่งอันที่จริง การหักภาษี ณ ที่จ่ายนั้นทางผู้จ่ายเงินจะจ่ายเงินที่เหลือจากการหัก พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงการชำระภาษีให้ผู้รับเงินด้วย
เมื่อรวมยอดจ่าย และยอดหักภาษีเข้าด้วยกันก็จะได้ 100% ตามมูลค่าที่ต้องจ่าย

ในฐานะล่าม ถ้าเรามีความเข้าใจเรื่องนี้ไว้เป็นพื้นฐานก่อน เวลาต้องแปลเรื่องพวกนี้ก็จะแปลได้ง่ายขึ้น 
สำหรับล่ามที่สนใจ สามารถอ่านเนื้อความของอนุสัญญานี้ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้เลยครับ 
ผมรวบรวมมาให้สามภาษาแล้วครับ 

ขอขอบพระคุณแหล่งข้อมูลทุกที่ด้วยครับ


เนื้อความภาษาไทย
http://www.rd.go.th/publish/648.0.html

เนื้อความภาษาญี่ปุ่น
http://www.houko.com/00/05/H02/006.HTM

เนื้อความภาษาอังกฤษ
http://www.rd.go.th/publish/791.0.html


กลับไปที่หน้ารวมข่าวสาร
http://www.rssdict-ryansunsensei.com/blog_list.php

RyanSun
11 มกราคม 2559