อัพเดตข่าวสาร


ทั้งหมด 26 ข้อมูล

วันที่ หัวข้อ hit
02/05/2017 คำศัพท์ สำหรับล่ามโรงงาน 9,190
20/01/2017 คำศัพท์ เกี่ยวกับการผลิตพลาสติก 6,878
28/09/2016 คำศัพท์ ISO 14000 8,931
08/09/2016 ความหมายของคันจิ ที่มีความหมายปฏิเสธ「未」、「無」、「非」、「不」、「否」 5,990
08/09/2016 วิธีแปล ขอบเขตของระยะเวลา 6,256
08/09/2016 คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ และการรับประกันคุณภาพ 6,269
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับการกลึง และการตัด 6,153
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับไฟฟ้า 7,719
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับเหล็กกล้า 5,303
08/09/2016 แบ่งปันคำศัพท์ด้านการแพทย์ 5,386
08/09/2016 คำศัพท์ยานยนต์ 6,809
08/09/2016 คำศัพท์เครื่องมือวัด 5,953
08/09/2016 คำศัพท์กฎหมายเกี่ยวกับคดีลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ไทย ญี่ปุ่น 5,169
21/07/2016 คำศัพท์ ออดิท ISO/TS 16949 44,016
11/01/2016 อนุสัญญาภาษีซ้อนไทย ญี่ปุ่น ลิงค์เวอร์ชั่นเต็ม 3 ภาษา 11,557
03/01/2016 ข้อดีของการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น 8,642
24/12/2015 คำศัพท์โพลิเมอร์ และพลาสติก ไทยญี่ปุ่น 6,579
23/12/2015 คำศัพท์คณิตศาสตร์ ไทย ญี่ปุ่น 6,689
21/12/2015 คำศัพท์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง ไทย ญี่ปุ่น 7,445
17/12/2015 คำศัพท์ประเมินผลงาน ไทย ญี่ปุ่น 9,935
10/12/2015 คำศัพท์ปฐมพยาบาล ไทย ญี่ปุ่น 7,668
14/10/2015 ชื่อฟัน ไทย ญี่ปุ่น 17,514
08/10/2015 คำศัพท์เกี่ยวกับเคมีและปิโตรเลียม ไทย ญี่ปุ่น 7,813
29/09/2015 ศัพท์เกี่ยวกับกฎหมายทั่วๆไป ไทย ญี่ปุ่น 14,777
22/09/2015 ศัพท์การขาย ไทย ญี่ปุ่น 11,208
19/09/2015 ศัพท์บัญชี ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น 18,527