อัพเดตข่าวสาร


ทั้งหมด 26 ข้อมูล

วันที่ หัวข้อ hit
02/05/2017 คำศัพท์ สำหรับล่ามโรงงาน 9,026
20/01/2017 คำศัพท์ เกี่ยวกับการผลิตพลาสติก 6,775
28/09/2016 คำศัพท์ ISO 14000 8,775
08/09/2016 ความหมายของคันจิ ที่มีความหมายปฏิเสธ「未」、「無」、「非」、「不」、「否」 5,755
08/09/2016 วิธีแปล ขอบเขตของระยะเวลา 6,149
08/09/2016 คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ และการรับประกันคุณภาพ 6,156
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับการกลึง และการตัด 6,034
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับไฟฟ้า 7,612
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับเหล็กกล้า 5,167
08/09/2016 แบ่งปันคำศัพท์ด้านการแพทย์ 5,282
08/09/2016 คำศัพท์ยานยนต์ 6,691
08/09/2016 คำศัพท์เครื่องมือวัด 5,857
08/09/2016 คำศัพท์กฎหมายเกี่ยวกับคดีลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ไทย ญี่ปุ่น 5,060
21/07/2016 คำศัพท์ ออดิท ISO/TS 16949 43,758
11/01/2016 อนุสัญญาภาษีซ้อนไทย ญี่ปุ่น ลิงค์เวอร์ชั่นเต็ม 3 ภาษา 11,399
03/01/2016 ข้อดีของการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น 8,493
24/12/2015 คำศัพท์โพลิเมอร์ และพลาสติก ไทยญี่ปุ่น 6,453
23/12/2015 คำศัพท์คณิตศาสตร์ ไทย ญี่ปุ่น 6,561
21/12/2015 คำศัพท์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง ไทย ญี่ปุ่น 7,314
17/12/2015 คำศัพท์ประเมินผลงาน ไทย ญี่ปุ่น 9,748
10/12/2015 คำศัพท์ปฐมพยาบาล ไทย ญี่ปุ่น 7,517
14/10/2015 ชื่อฟัน ไทย ญี่ปุ่น 17,326
08/10/2015 คำศัพท์เกี่ยวกับเคมีและปิโตรเลียม ไทย ญี่ปุ่น 7,658
29/09/2015 ศัพท์เกี่ยวกับกฎหมายทั่วๆไป ไทย ญี่ปุ่น 14,595
22/09/2015 ศัพท์การขาย ไทย ญี่ปุ่น 10,975
19/09/2015 ศัพท์บัญชี ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น 15,224