อัพเดตข่าวสาร


ทั้งหมด 26 ข้อมูล

วันที่ หัวข้อ hit
02/05/2017 คำศัพท์ สำหรับล่ามโรงงาน 6,207
20/01/2017 คำศัพท์ เกี่ยวกับการผลิตพลาสติก 4,179
28/09/2016 คำศัพท์ ISO 14000 6,305
08/09/2016 ความหมายของคันจิ ที่มีความหมายปฏิเสธ「未」、「無」、「非」、「不」、「否」 3,682
08/09/2016 วิธีแปล ขอบเขตของระยะเวลา 4,212
08/09/2016 คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ และการรับประกันคุณภาพ 4,192
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับการกลึง และการตัด 3,731
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับไฟฟ้า 3,900
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับเหล็กกล้า 3,229
08/09/2016 แบ่งปันคำศัพท์ด้านการแพทย์ 3,253
08/09/2016 คำศัพท์ยานยนต์ 4,629
08/09/2016 คำศัพท์เครื่องมือวัด 3,795
08/09/2016 คำศัพท์กฎหมายเกี่ยวกับคดีลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ไทย ญี่ปุ่น 3,261
21/07/2016 คำศัพท์ ออดิท ISO/TS 16949 35,491
11/01/2016 อนุสัญญาภาษีซ้อนไทย ญี่ปุ่น ลิงค์เวอร์ชั่นเต็ม 3 ภาษา 7,934
03/01/2016 ข้อดีของการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น 5,737
24/12/2015 คำศัพท์โพลิเมอร์ และพลาสติก ไทยญี่ปุ่น 3,570
23/12/2015 คำศัพท์คณิตศาสตร์ ไทย ญี่ปุ่น 4,562
21/12/2015 คำศัพท์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง ไทย ญี่ปุ่น 5,142
17/12/2015 คำศัพท์ประเมินผลงาน ไทย ญี่ปุ่น 6,841
10/12/2015 คำศัพท์ปฐมพยาบาล ไทย ญี่ปุ่น 4,810
14/10/2015 ชื่อฟัน ไทย ญี่ปุ่น 11,277
08/10/2015 คำศัพท์เกี่ยวกับเคมีและปิโตรเลียม ไทย ญี่ปุ่น 5,168
29/09/2015 ศัพท์เกี่ยวกับกฎหมายทั่วๆไป ไทย ญี่ปุ่น 8,702
22/09/2015 ศัพท์การขาย ไทย ญี่ปุ่น 7,532
19/09/2015 ศัพท์บัญชี ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น 9,243