อัพเดตข่าวสาร


ทั้งหมด 26 ข้อมูล

วันที่ หัวข้อ hit
02/05/2017 คำศัพท์ สำหรับล่ามโรงงาน 8,673
20/01/2017 คำศัพท์ เกี่ยวกับการผลิตพลาสติก 6,486
28/09/2016 คำศัพท์ ISO 14000 8,360
08/09/2016 ความหมายของคันจิ ที่มีความหมายปฏิเสธ「未」、「無」、「非」、「不」、「否」 5,458
08/09/2016 วิธีแปล ขอบเขตของระยะเวลา 5,869
08/09/2016 คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ และการรับประกันคุณภาพ 5,845
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับการกลึง และการตัด 5,716
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับไฟฟ้า 5,460
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับเหล็กกล้า 4,860
08/09/2016 แบ่งปันคำศัพท์ด้านการแพทย์ 5,022
08/09/2016 คำศัพท์ยานยนต์ 6,389
08/09/2016 คำศัพท์เครื่องมือวัด 5,550
08/09/2016 คำศัพท์กฎหมายเกี่ยวกับคดีลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ไทย ญี่ปุ่น 4,807
21/07/2016 คำศัพท์ ออดิท ISO/TS 16949 42,975
11/01/2016 อนุสัญญาภาษีซ้อนไทย ญี่ปุ่น ลิงค์เวอร์ชั่นเต็ม 3 ภาษา 10,984
03/01/2016 ข้อดีของการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น 8,110
24/12/2015 คำศัพท์โพลิเมอร์ และพลาสติก ไทยญี่ปุ่น 6,156
23/12/2015 คำศัพท์คณิตศาสตร์ ไทย ญี่ปุ่น 6,276
21/12/2015 คำศัพท์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง ไทย ญี่ปุ่น 7,014
17/12/2015 คำศัพท์ประเมินผลงาน ไทย ญี่ปุ่น 9,254
10/12/2015 คำศัพท์ปฐมพยาบาล ไทย ญี่ปุ่น 7,195
14/10/2015 ชื่อฟัน ไทย ญี่ปุ่น 14,011
08/10/2015 คำศัพท์เกี่ยวกับเคมีและปิโตรเลียม ไทย ญี่ปุ่น 7,285
29/09/2015 ศัพท์เกี่ยวกับกฎหมายทั่วๆไป ไทย ญี่ปุ่น 14,154
22/09/2015 ศัพท์การขาย ไทย ญี่ปุ่น 10,476
19/09/2015 ศัพท์บัญชี ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น 14,241