อัพเดตข่าวสาร


ทั้งหมด 26 ข้อมูล

วันที่ หัวข้อ hit
02/05/2017 คำศัพท์ สำหรับล่ามโรงงาน 6,691
20/01/2017 คำศัพท์ เกี่ยวกับการผลิตพลาสติก 4,555
28/09/2016 คำศัพท์ ISO 14000 6,717
08/09/2016 ความหมายของคันจิ ที่มีความหมายปฏิเสธ「未」、「無」、「非」、「不」、「否」 4,016
08/09/2016 วิธีแปล ขอบเขตของระยะเวลา 4,560
08/09/2016 คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ และการรับประกันคุณภาพ 4,516
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับการกลึง และการตัด 4,060
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับไฟฟ้า 4,208
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับเหล็กกล้า 3,556
08/09/2016 แบ่งปันคำศัพท์ด้านการแพทย์ 3,591
08/09/2016 คำศัพท์ยานยนต์ 4,979
08/09/2016 คำศัพท์เครื่องมือวัด 4,130
08/09/2016 คำศัพท์กฎหมายเกี่ยวกับคดีลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ไทย ญี่ปุ่น 3,592
21/07/2016 คำศัพท์ ออดิท ISO/TS 16949 36,380
11/01/2016 อนุสัญญาภาษีซ้อนไทย ญี่ปุ่น ลิงค์เวอร์ชั่นเต็ม 3 ภาษา 8,663
03/01/2016 ข้อดีของการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น 6,192
24/12/2015 คำศัพท์โพลิเมอร์ และพลาสติก ไทยญี่ปุ่น 4,988
23/12/2015 คำศัพท์คณิตศาสตร์ ไทย ญี่ปุ่น 4,956
21/12/2015 คำศัพท์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง ไทย ญี่ปุ่น 5,599
17/12/2015 คำศัพท์ประเมินผลงาน ไทย ญี่ปุ่น 7,331
10/12/2015 คำศัพท์ปฐมพยาบาล ไทย ญี่ปุ่น 5,223
14/10/2015 ชื่อฟัน ไทย ญี่ปุ่น 11,863
08/10/2015 คำศัพท์เกี่ยวกับเคมีและปิโตรเลียม ไทย ญี่ปุ่น 5,598
29/09/2015 ศัพท์เกี่ยวกับกฎหมายทั่วๆไป ไทย ญี่ปุ่น 9,214
22/09/2015 ศัพท์การขาย ไทย ญี่ปุ่น 8,120
19/09/2015 ศัพท์บัญชี ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น 10,352