อัพเดตข่าวสาร


ทั้งหมด 26 ข้อมูล

วันที่ หัวข้อ hit
02/05/2017 คำศัพท์ สำหรับล่ามโรงงาน 7,631
20/01/2017 คำศัพท์ เกี่ยวกับการผลิตพลาสติก 5,554
28/09/2016 คำศัพท์ ISO 14000 7,416
08/09/2016 ความหมายของคันจิ ที่มีความหมายปฏิเสธ「未」、「無」、「非」、「不」、「否」 4,650
08/09/2016 วิธีแปล ขอบเขตของระยะเวลา 5,153
08/09/2016 คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ และการรับประกันคุณภาพ 5,147
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับการกลึง และการตัด 4,973
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับไฟฟ้า 4,793
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับเหล็กกล้า 4,169
08/09/2016 แบ่งปันคำศัพท์ด้านการแพทย์ 4,277
08/09/2016 คำศัพท์ยานยนต์ 5,658
08/09/2016 คำศัพท์เครื่องมือวัด 4,812
08/09/2016 คำศัพท์กฎหมายเกี่ยวกับคดีลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ไทย ญี่ปุ่น 4,169
21/07/2016 คำศัพท์ ออดิท ISO/TS 16949 38,101
11/01/2016 อนุสัญญาภาษีซ้อนไทย ญี่ปุ่น ลิงค์เวอร์ชั่นเต็ม 3 ภาษา 9,807
03/01/2016 ข้อดีของการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น 7,180
24/12/2015 คำศัพท์โพลิเมอร์ และพลาสติก ไทยญี่ปุ่น 5,514
23/12/2015 คำศัพท์คณิตศาสตร์ ไทย ญี่ปุ่น 5,550
21/12/2015 คำศัพท์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง ไทย ญี่ปุ่น 6,233
17/12/2015 คำศัพท์ประเมินผลงาน ไทย ญี่ปุ่น 8,275
10/12/2015 คำศัพท์ปฐมพยาบาล ไทย ญี่ปุ่น 6,399
14/10/2015 ชื่อฟัน ไทย ญี่ปุ่น 12,903
08/10/2015 คำศัพท์เกี่ยวกับเคมีและปิโตรเลียม ไทย ญี่ปุ่น 6,401
29/09/2015 ศัพท์เกี่ยวกับกฎหมายทั่วๆไป ไทย ญี่ปุ่น 10,256
22/09/2015 ศัพท์การขาย ไทย ญี่ปุ่น 9,129
19/09/2015 ศัพท์บัญชี ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น 12,178