อัพเดตข่าวสาร


ทั้งหมด 26 ข้อมูล

วันที่ หัวข้อ hit
02/05/2017 คำศัพท์ สำหรับล่ามโรงงาน 5,758
20/01/2017 คำศัพท์ เกี่ยวกับการผลิตพลาสติก 3,803
28/09/2016 คำศัพท์ ISO 14000 5,896
08/09/2016 ความหมายของคันจิ ที่มีความหมายปฏิเสธ「未」、「無」、「非」、「不」、「否」 3,390
08/09/2016 วิธีแปล ขอบเขตของระยะเวลา 3,883
08/09/2016 คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ และการรับประกันคุณภาพ 3,833
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับการกลึง และการตัด 3,418
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับไฟฟ้า 3,601
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับเหล็กกล้า 2,942
08/09/2016 แบ่งปันคำศัพท์ด้านการแพทย์ 2,950
08/09/2016 คำศัพท์ยานยนต์ 4,230
08/09/2016 คำศัพท์เครื่องมือวัด 3,495
08/09/2016 คำศัพท์กฎหมายเกี่ยวกับคดีลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ไทย ญี่ปุ่น 2,942
21/07/2016 คำศัพท์ ออดิท ISO/TS 16949 34,477
11/01/2016 อนุสัญญาภาษีซ้อนไทย ญี่ปุ่น ลิงค์เวอร์ชั่นเต็ม 3 ภาษา 7,356
03/01/2016 ข้อดีของการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น 5,370
24/12/2015 คำศัพท์โพลิเมอร์ และพลาสติก ไทยญี่ปุ่น 3,253
23/12/2015 คำศัพท์คณิตศาสตร์ ไทย ญี่ปุ่น 4,191
21/12/2015 คำศัพท์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง ไทย ญี่ปุ่น 4,790
17/12/2015 คำศัพท์ประเมินผลงาน ไทย ญี่ปุ่น 6,308
10/12/2015 คำศัพท์ปฐมพยาบาล ไทย ญี่ปุ่น 4,408
14/10/2015 ชื่อฟัน ไทย ญี่ปุ่น 10,598
08/10/2015 คำศัพท์เกี่ยวกับเคมีและปิโตรเลียม ไทย ญี่ปุ่น 4,736
29/09/2015 ศัพท์เกี่ยวกับกฎหมายทั่วๆไป ไทย ญี่ปุ่น 8,218
22/09/2015 ศัพท์การขาย ไทย ญี่ปุ่น 6,991
19/09/2015 ศัพท์บัญชี ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น 8,122