อัพเดตข่าวสาร


ทั้งหมด 26 ข้อมูล

วันที่ หัวข้อ hit
02/05/2017 คำศัพท์ สำหรับล่ามโรงงาน 6,049
20/01/2017 คำศัพท์ เกี่ยวกับการผลิตพลาสติก 4,038
28/09/2016 คำศัพท์ ISO 14000 6,152
08/09/2016 ความหมายของคันจิ ที่มีความหมายปฏิเสธ「未」、「無」、「非」、「不」、「否」 3,575
08/09/2016 วิธีแปล ขอบเขตของระยะเวลา 4,081
08/09/2016 คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ และการรับประกันคุณภาพ 4,063
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับการกลึง และการตัด 3,614
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับไฟฟ้า 3,776
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับเหล็กกล้า 3,123
08/09/2016 แบ่งปันคำศัพท์ด้านการแพทย์ 3,130
08/09/2016 คำศัพท์ยานยนต์ 4,486
08/09/2016 คำศัพท์เครื่องมือวัด 3,677
08/09/2016 คำศัพท์กฎหมายเกี่ยวกับคดีลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ไทย ญี่ปุ่น 3,137
21/07/2016 คำศัพท์ ออดิท ISO/TS 16949 35,145
11/01/2016 อนุสัญญาภาษีซ้อนไทย ญี่ปุ่น ลิงค์เวอร์ชั่นเต็ม 3 ภาษา 7,697
03/01/2016 ข้อดีของการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น 5,590
24/12/2015 คำศัพท์โพลิเมอร์ และพลาสติก ไทยญี่ปุ่น 3,460
23/12/2015 คำศัพท์คณิตศาสตร์ ไทย ญี่ปุ่น 4,421
21/12/2015 คำศัพท์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง ไทย ญี่ปุ่น 4,998
17/12/2015 คำศัพท์ประเมินผลงาน ไทย ญี่ปุ่น 6,629
10/12/2015 คำศัพท์ปฐมพยาบาล ไทย ญี่ปุ่น 4,657
14/10/2015 ชื่อฟัน ไทย ญี่ปุ่น 11,036
08/10/2015 คำศัพท์เกี่ยวกับเคมีและปิโตรเลียม ไทย ญี่ปุ่น 5,004
29/09/2015 ศัพท์เกี่ยวกับกฎหมายทั่วๆไป ไทย ญี่ปุ่น 8,517
22/09/2015 ศัพท์การขาย ไทย ญี่ปุ่น 7,337
19/09/2015 ศัพท์บัญชี ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น 8,808