อัพเดตข่าวสาร


ทั้งหมด 26 ข้อมูล

วันที่ หัวข้อ hit
02/05/2017 คำศัพท์ สำหรับล่ามโรงงาน 6,804
20/01/2017 คำศัพท์ เกี่ยวกับการผลิตพลาสติก 4,636
28/09/2016 คำศัพท์ ISO 14000 6,816
08/09/2016 ความหมายของคันจิ ที่มีความหมายปฏิเสธ「未」、「無」、「非」、「不」、「否」 4,087
08/09/2016 วิธีแปล ขอบเขตของระยะเวลา 4,636
08/09/2016 คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ และการรับประกันคุณภาพ 4,595
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับการกลึง และการตัด 4,134
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับไฟฟ้า 4,274
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับเหล็กกล้า 3,634
08/09/2016 แบ่งปันคำศัพท์ด้านการแพทย์ 3,661
08/09/2016 คำศัพท์ยานยนต์ 5,053
08/09/2016 คำศัพท์เครื่องมือวัด 4,202
08/09/2016 คำศัพท์กฎหมายเกี่ยวกับคดีลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ไทย ญี่ปุ่น 3,659
21/07/2016 คำศัพท์ ออดิท ISO/TS 16949 36,573
11/01/2016 อนุสัญญาภาษีซ้อนไทย ญี่ปุ่น ลิงค์เวอร์ชั่นเต็ม 3 ภาษา 8,781
03/01/2016 ข้อดีของการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น 6,306
24/12/2015 คำศัพท์โพลิเมอร์ และพลาสติก ไทยญี่ปุ่น 5,049
23/12/2015 คำศัพท์คณิตศาสตร์ ไทย ญี่ปุ่น 5,018
21/12/2015 คำศัพท์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง ไทย ญี่ปุ่น 5,671
17/12/2015 คำศัพท์ประเมินผลงาน ไทย ญี่ปุ่น 7,442
10/12/2015 คำศัพท์ปฐมพยาบาล ไทย ญี่ปุ่น 5,308
14/10/2015 ชื่อฟัน ไทย ญี่ปุ่น 11,995
08/10/2015 คำศัพท์เกี่ยวกับเคมีและปิโตรเลียม ไทย ญี่ปุ่น 5,683
29/09/2015 ศัพท์เกี่ยวกับกฎหมายทั่วๆไป ไทย ญี่ปุ่น 9,429
22/09/2015 ศัพท์การขาย ไทย ญี่ปุ่น 8,250
19/09/2015 ศัพท์บัญชี ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น 10,542