อัพเดตข่าวสาร


ทั้งหมด 26 ข้อมูล

วันที่ หัวข้อ hit
02/05/2017 คำศัพท์ สำหรับล่ามโรงงาน 8,962
20/01/2017 คำศัพท์ เกี่ยวกับการผลิตพลาสติก 6,726
28/09/2016 คำศัพท์ ISO 14000 8,707
08/09/2016 ความหมายของคันจิ ที่มีความหมายปฏิเสธ「未」、「無」、「非」、「不」、「否」 5,694
08/09/2016 วิธีแปล ขอบเขตของระยะเวลา 6,095
08/09/2016 คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ และการรับประกันคุณภาพ 6,095
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับการกลึง และการตัด 5,972
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับไฟฟ้า 7,557
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับเหล็กกล้า 5,103
08/09/2016 แบ่งปันคำศัพท์ด้านการแพทย์ 5,235
08/09/2016 คำศัพท์ยานยนต์ 6,635
08/09/2016 คำศัพท์เครื่องมือวัด 5,804
08/09/2016 คำศัพท์กฎหมายเกี่ยวกับคดีลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ไทย ญี่ปุ่น 5,009
21/07/2016 คำศัพท์ ออดิท ISO/TS 16949 43,615
11/01/2016 อนุสัญญาภาษีซ้อนไทย ญี่ปุ่น ลิงค์เวอร์ชั่นเต็ม 3 ภาษา 11,322
03/01/2016 ข้อดีของการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น 8,418
24/12/2015 คำศัพท์โพลิเมอร์ และพลาสติก ไทยญี่ปุ่น 6,383
23/12/2015 คำศัพท์คณิตศาสตร์ ไทย ญี่ปุ่น 6,505
21/12/2015 คำศัพท์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง ไทย ญี่ปุ่น 7,251
17/12/2015 คำศัพท์ประเมินผลงาน ไทย ญี่ปุ่น 9,629
10/12/2015 คำศัพท์ปฐมพยาบาล ไทย ญี่ปุ่น 7,455
14/10/2015 ชื่อฟัน ไทย ญี่ปุ่น 17,237
08/10/2015 คำศัพท์เกี่ยวกับเคมีและปิโตรเลียม ไทย ญี่ปุ่น 7,577
29/09/2015 ศัพท์เกี่ยวกับกฎหมายทั่วๆไป ไทย ญี่ปุ่น 14,521
22/09/2015 ศัพท์การขาย ไทย ญี่ปุ่น 10,872
19/09/2015 ศัพท์บัญชี ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น 15,002