อัพเดตข่าวสาร


ทั้งหมด 26 ข้อมูล

วันที่ หัวข้อ hit
02/05/2017 คำศัพท์ สำหรับล่ามโรงงาน 9,187
20/01/2017 คำศัพท์ เกี่ยวกับการผลิตพลาสติก 6,876
28/09/2016 คำศัพท์ ISO 14000 8,925
08/09/2016 ความหมายของคันจิ ที่มีความหมายปฏิเสธ「未」、「無」、「非」、「不」、「否」 5,986
08/09/2016 วิธีแปล ขอบเขตของระยะเวลา 6,253
08/09/2016 คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ และการรับประกันคุณภาพ 6,266
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับการกลึง และการตัด 6,152
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับไฟฟ้า 7,717
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับเหล็กกล้า 5,301
08/09/2016 แบ่งปันคำศัพท์ด้านการแพทย์ 5,383
08/09/2016 คำศัพท์ยานยนต์ 6,806
08/09/2016 คำศัพท์เครื่องมือวัด 5,951
08/09/2016 คำศัพท์กฎหมายเกี่ยวกับคดีลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ไทย ญี่ปุ่น 5,167
21/07/2016 คำศัพท์ ออดิท ISO/TS 16949 44,014
11/01/2016 อนุสัญญาภาษีซ้อนไทย ญี่ปุ่น ลิงค์เวอร์ชั่นเต็ม 3 ภาษา 11,553
03/01/2016 ข้อดีของการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น 8,640
24/12/2015 คำศัพท์โพลิเมอร์ และพลาสติก ไทยญี่ปุ่น 6,577
23/12/2015 คำศัพท์คณิตศาสตร์ ไทย ญี่ปุ่น 6,686
21/12/2015 คำศัพท์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง ไทย ญี่ปุ่น 7,443
17/12/2015 คำศัพท์ประเมินผลงาน ไทย ญี่ปุ่น 9,933
10/12/2015 คำศัพท์ปฐมพยาบาล ไทย ญี่ปุ่น 7,665
14/10/2015 ชื่อฟัน ไทย ญี่ปุ่น 17,506
08/10/2015 คำศัพท์เกี่ยวกับเคมีและปิโตรเลียม ไทย ญี่ปุ่น 7,809
29/09/2015 ศัพท์เกี่ยวกับกฎหมายทั่วๆไป ไทย ญี่ปุ่น 14,773
22/09/2015 ศัพท์การขาย ไทย ญี่ปุ่น 11,201
19/09/2015 ศัพท์บัญชี ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น 18,521