คำศัพท์เกี่ยวกับเคมีและปิโตรเลียม ไทย ญี่ปุ่น


อัพเดตข่าวสาร คำศัพท์เกี่ยวกับเคมีและปิโตรเลียม ไทย ญี่ปุ่น
08 ตุลาคม 2558 Hit: 7577

1 กรดแก่ 強酸 きょうさん
2 กรดคาร์บอนิค(แก๊สในน้ำอัดลม) 炭酸 たんさん
3 กรดซัลฟิวริก 硫酸 りゅうさん
4 กรดอ่อน 弱酸 じゃくさん
5 กรดไฮโดรคลอริก 塩酸 えんさん
6 ก๊าซธรรมชาติ 天然ガス てんねんがす
7 การกลั่นน้ำมัน 石油精製 せきゆうせいせい
8 การขุด(น้ำมัน) 採掘 さいくつ
9 กำมะถัน(ซัลเฟอร์) 硫黄 いおう
10 คลอรีน 塩素 えんそ
11 ค่าพีเฮช pH ピーエイチ(ペーハー) ぴーえいち(ぺーはー)
12 คาร์บอน 炭素 たんそ
13 คาร์บอนไดออกไซด์ 二酸化炭素 にさんかたんそ
14 โครเมียม クロム くろむ
15 ชุบแข็ง 焼き入れ やきいれ
16 ชุบโลหะ 鍍金 めっき
17 ซิลิกอน シリコン しりこん
18 ซิลิก้าเจล(เม็ดดูดความชื้น) シリカゲル しりかげる
19 โซดา 炭酸水 たんさんすい
20 โซดาไฟ 苛性ソーダ かせいそーだー
21 โซดาแอช 炭酸ソーダ たんさんそーだー
22 โซเดียม ナトリウム なとりうむ
23 ท่อส่ง パイプライン pipe line
24 แท่นขุดเจาะน้ำมัน 油井 ゆせい
25 ไทเทเนียม チタン ちたん
26 ธาตุ 元素 げんそ
27 ธาตุโลหะ 金属元素 きんぞくげんそ
28 ธาตุอโลหะ 非金属元素 ひきんぞくげんそ
29 น้ำมันเครื่อง エンジンオイル えんじんおいる
30 น้ำมันดิบ 原油 げんゆ
31 น้ำมันดีเซล ディセル でぃせる
32 น้ำมันเตา 灯油 ようゆ
33 น้ำมันเบนซิน ガソリン がそりん
34 น้ำมันเบา 軽油 けいゆ
35 น้ำมันหนัก 重油 じゅうゆ
36 น้ำมันไฮโดรลิค 油圧オイル ゆあつおいる
37 นิกเกิล ニッケル にっける
38 แนฟทา ナフサ naphtha
39 ไนโตรเจน 窒素 ちっそ
40 บ่อน้ำมัน 油田 ゆでん
41 บ่อน้ำมันใต้ดิน 地下の油田 じかのゆでん
42 บ่อน้ำมันใต้ทะเล 海底油田 かいていゆでん
43 เบนซิน ベンジン べんじん
44 ปฏิกิริยาเคมี 化学反応 かがくはんのう
45 ปิโตรเลียม 石油 せきゆ
46 ปิโตรเลียมอีเทอร์ 石油エーテル せきゆうえーてる
47 ปูนขาว 炭酸カルシウム たんさんかるしうむ
48 พันธะคู่ 二重結合 にじゅうけつごう
49 พันธะเคมี 化学結合 かがくけつごう
50 พันธะโคเวเลนต์ 共有結合 きょうゆうけつごう
51 พันธะเดี่ยว 単結合 たんけつごう
52 พันธะสาม 三重結合 さんじゅうけつごう
53 ฟอสฟอรัส リン りん
54 มีฤทธิ์เป็นกรด 酸性 さんせい
55 มีฤทธิ์เป็นเบส アルカリ性 あるかりせん
56 แมงกานิส マンガン まんがん
57 โมลิบดินัม モリブデン もりぶでん
58 ยางมะตอย アスファルト asphalt
59 วานาเดียม バナジウム ばなじうむ
60 สังกะสี 亜鉛 あえん
61 สารอนินทรีย์ 無機物 むきぶつ
62 สารอินทรีย์ 有機物 ゆうきぶつ
63 ออกซิเจน 酸素 さんそ
64 แอลกอฮอล์ アルコール あるこーる
65 แอลกอฮอล์ล้างแผล 消毒用アルコール しょうどくようあるこーる
66 แอลคีน アルケン alkene
67 แอลเคน アルカン alkane
68 แอลไคน์ アルキン alkyne
69 ไอรอนซัลเฟต(เฟอรัสซัลเฟต) 硫酸鉄 りゅうさんてつ
70 กรดเข้มข้น 濃酸 のうさん
71 กรดเจือจาง 希酸 きさん
72 กรดไฮโดรครอลิกเข้มข้น 濃塩酸 のうえんさん
73 กรดไฮโดรครอลิกเจือจาง 希塩酸 きえんさん

กลับไปที่หน้ารวมข้อมูลข่าวสาร http://www.rssdict-ryansunsensei.com/blog_list.php

RyanSun