คำศัพท์ เกี่ยวกับการผลิตพลาสติก


อัพเดตข่าวสาร คำศัพท์ เกี่ยวกับการผลิตพลาสติก
20 มกราคม 2560 Hit: 6776


1 เม็ดพลาสติก プラスチックペレット
2 ละลายเม็ดพลาสติก プラスチックペレットを熱(ねつ)で溶融(ようゆう)する
3 การฉีด, การขึ้นรูปโดยการฉีด 射出成形(しゃしゅつせいけい)
4 การเป่า, การขึ้นรูปโดยการเป่า ブロー成形(せいけい)、中空成形(ちゅうくうせいけい)
5 แบบ, แม่พิมพ์ 金型(かながた)
6 เย็นตัวลง 冷却固化(れいきゃくこか)
7 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 樹脂製品(じゅしせいひん)
8 เครื่องฉีดพลาสติก 射出成形機(しゃしゅつせいけいき)
9 กระบอกฉีด 射出(しゃしゅつ)シリンダー
10 ฮีทเตอร์ ヒーター
11 หัวฉีด ノズル、射出口(しゃしゅつこう)
12 โพลิเมอร์ ポリマー、重合体(じゅうごうたい)
13 มวลโมเลกุลสูง 高分子量(こうぶんしりょう)
14 การสังเคราะห์ 合成(ごうせい)
15 ก๊าซธรรมชาติ 天然(てんねん)ガス
16 เอทิลีน エチレン
17 แนฟทา ナフサ
18 โพลิเอทิลีน ポリエチレン
19 ผงโพลิเอทีลีน ポリエチレン粉末(ふんまつ)
20 จุดหลอมเหลว 融点(ゆうてん)

กลับไปที่หน้ารวบรวมข่าวสาร
http://www.rssdict-ryansunsensei.com/blog_list.php