คำศัพท์เกี่ยวกับการกลึง และการตัด


อัพเดตข่าวสาร คำศัพท์เกี่ยวกับการกลึง และการตัด
08 กันยายน 2559 Hit: 5972

คำศัพท์เกี่ยวกับการกลึง และการตัด

ใครชอบช่วยกดไลค์
ใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ช่วยกดแชร์ด้วยนะครับ

ช่วยชี้แนะข้อผิดพลาด
หรือช่วยเพิ่มคำศัพท์ก็ได้นะครับ

1 旋盤加工 
せんばんかこう 
การกลึง(ชิ้นงานหมุน) 
レース加工 
エール加工

2 生爪 
なまづめ 
เขี้ยวจับชิ้นงาน 
soft jaw 

3 チャック 
chuck 
หัวจับ 

4 コレット 
collet 
หัวจับแบบคอลเล็ต 

5 切削加工 
せっさくかこう 
การกัด(อุปกรณ์หมุน) 
フライス加工 

6 エンドミル 
end mill 
ดอกเอ็นมิล(คล้ายดอกสว่านแต่กัดทางข้างได้)

7 工具 
こうぐ 
อุปกรณ์ 

8 インサート 
insert 
เม็ดอินเสิร์ต 

9 切断 
せつだん 
การตัด(ด้วยเลื่อยหรือมีด) 

10 刃物 
はもの 
อุปกรณ์ตัด 

11 のこ 
เลื่อย 

12 のこ盤 
のこばん 
ใบเลื่อยวงเดือน 

13 すくい角 
すくいかく 
มุมกิน 

14 逃げ角 
にげかく 
มุมคาย 

15 エアシリンダー 
air cylinder 
กระบอกลม 

16 油圧シリンダー 
ゆあつしりんだー 
กระบอกไฮโดรลิก 

17 粗さ 
あらさ 
ความหยาบ 

18 送り 
おくり 
การเลื่อน 
feed 

19 送り速度 
おくりそくど 
ความเร็วในการเลื่อน
feed speed 

20 回転速度 
かいてんそくど 
ความเร็วในการหมุน 

21 サメット 
cermet 
เซอร์เม็ต (วัตถุดิบประเภทหนึ่งของเครื่องมือ) 

22 冷却水 
れいきゃくすい 
น้ำหล่อเย็น 

23 潤滑油 
じゅんかつゆ 
น้ำมันหล่อลื่น 

24 反応性 
はんのうせい 
ทำปฏิกิริยาได้ 

25 面取り 
めんとり 
ปาดหน้า 

26 バリ取り 
ばりとり 
ลบครีบ,ลบเบอร์ 
remove blur 

27 穴開ける 
あなあける 
เจาะรู 

28 ノギス 
เวอร์เนียร์ 

29 ダイヤルゲージ 
dial guage 
ไดอัลเกจ 

30 万力 
まんりき 
ปากกาจับชิ้นงาน 

31 バイトホルダー 
byte holder 
ป้อมมีด