คำศัพท์ปฐมพยาบาล ไทย ญี่ปุ่น


อัพเดตข่าวสาร คำศัพท์ปฐมพยาบาล ไทย ญี่ปุ่น
10 ธันวาคม 2558 Hit: 7664


1 ปฐมพยาบาล 救急処置 きゅうきゅうしょち
2 บาดแผล 患部 かんぶ
3 กระติกน้ำแข็ง アイスペール
4 เข้าเฝือก 副木 ふくぼく splint
5 สำลี 脱脂綿 だっしめん cotton
6 แผลถลอก 擦り傷 かすりきず abrasion
7 อักเสบ 炎症を起こす えんしょうをおこす
8 ติดเชื้อ 菌感染 きんかんせん
9 ช้ำ,ห้อเลือด 打撲傷 だぼくしょう contusion
10 ช้ำ,บวม 捻挫 ねんざ
11 ประคบ 湿布する しっぷする
12 ประคบเย็น 冷湿布する れいしっぷする cold pack
13 ประคบร้อน 温湿布する おんしっぷする hot pack
14 ยาแก้ปวดหัว 頭痛薬 ずつうやく
15 ยาฆ่าเชื้อ 制菌剤 せいきんざい
16 ประวัติการรักษา カルテ
17 ประวัติการรักษา 診療録 しんりょうろく medical record
18 เปลพยาบาล 担架 たんか
19 เปลพยาบาล ストレッチャー 
20 เลือกออก 出血 しゅっけつ
21 นิ้วขาด 指が切断された ゆびがせつだんされた
22 ต่อ(นิ้ว)กลับ 再接着 さいせっちゃく
23 หมดสติ 気絶 きぜつ
24 กระดูกหัก 骨折 こっせつ
25 ผายปอดด้วยวิธีเป่าปาก 人工呼吸 じんこうこきゅう

ภาพประกอบจาก
http://www.city.choshi.chiba.jp/shobo/choshiFDHPphoto/introduction_kyukyu.jpg
กลับไปที่หน้ารวมข้อมูลข่าวสาร http://www.rssdict-ryansunsensei.com/blog_list.php
RyanSun