คำศัพท์กฎหมายเกี่ยวกับคดีลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ไทย ญี่ปุ่น


อัพเดตข่าวสาร คำศัพท์กฎหมายเกี่ยวกับคดีลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ไทย ญี่ปุ่น
08 กันยายน 2559 Hit: 5009

1 ความผิดฐานลักทรัพย์ 窃盗罪 ぜっとうざい
2 ความผิดฐานชิงทรัพย์ 強盗罪 ごうとうざい
3 ความผิดฐานปล้นทรัพย์ 強盗罪 ごうとうざい
4 คดี 事件 じけん
5 คดีอาญา 刑事 けいじ
6 คดีแพ่ง 民事 みんじ
7 ประมวลกฎหมายอาญา 刑法典 けいほうてん
8 ประมวลกฎหมายแพ่ง 民法典 みんほうてん
9 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 民商法典 みんしょうほうてん
10 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา235 刑法典第253条 けいほうてんだいにひゃくさんじゅうごじょう
11 ศาลอาญา 民事裁判 みんじさいばん
12 ศาลแพ่ง 商事裁判 しょうじさいばん
13 ทรัพย์ 財物 ざいぶつ
14 ลักทรัพย์ 財物を窃取する ざいぶつをせっしゅする
15 โทษจำคุก 懲役 ちょうえき
16 โทษจำคุกไม่เกิน10ปี 10年以下の懲役 じゅうねんいかのちょうえき
17 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปี 10年以下の懲役に処する じゅうねんいかのちょうえきにしょする
18 โทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปี 5年以上10年以下の懲役 ごねんいじょうじゅうねんいかのちょうえき
19 โทษจำคุกตลอดชีวิต 無期懲役 むきちょうえき
20 โทษปรับไม่เกิน100,000บาท 10万バーツ以下の罰金 じゅうまんばーついかのばっきん
21 ใช้กำลังประทุษร้าย 暴行 ぼうこう
22 ขู่เข็ญ 脅迫 きょうはく
23 ค่าทำขวัญ 慰謝料 いしゃりょう

กลับไปหน้ารวบรวมข่าวสาร
http://www.rssdict-ryansunsensei.com/blog_list.php
กลับไปหน้าแรก
http://www.rssdict-ryansunsensei.com/