ชื่อฟัน ไทย ญี่ปุ่น


อัพเดตข่าวสาร ชื่อฟัน ไทย ญี่ปุ่น
14 ตุลาคม 2558 Hit: 17313

1 ฟันเขี้ยว 犬歯 けんし
2 ฟันกราม 臼歯、大臼歯 きゅうし、だいきゅうし
3 ฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่ง 第一小臼歯 だいいちしょうきゅうし
4 ฟันกรามน้อย 小臼歯 しょうきゅうし
5 ฟันตัดหน้าซี่ข้าง 側切歯 そくせっし
6 ฟันตัดหน้าซี่กลาง 中切歯 ちゅうせっし
7 ฟันน้ำนม 乳歯 にゅうし
8 ฟันแท้ 永久歯 えいきゅうし
กลับไปที่หน้ารวมข้อมูลข่าวสาร http://www.rssdict-ryansunsensei.com/blog_list.php
RyanSun