คำศัพท์ เกี่ยวกับการผลิตพลาสติก


อัพเดตข่าวสาร คำศัพท์ เกี่ยวกับการผลิตพลาสติก
20 มกราคม 2560 Hit: 2993

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="672" style="border-collapse: collapse;width:505pt"> <colgroup><col width="64" style="width:48pt"> <col width="202" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:7387;width:152pt"> <col width="406" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:14848;width:305pt"> </colgroup><tbody><tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" width="64" style="height:15.0pt;width:48pt">1</td> <td align="left" width="202" style="width:152pt">เม็ดพลาสติก</td> <td align="left" width="406" style="width:305pt">プラスチックペレット</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" style="height:15.0pt">2</td> <td align="left">ละลายเม็ดพลาสติก</td> <td align="left">プラスチックペレットを熱(ねつ)で溶融(ようゆう)する</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" style="height:15.0pt">3</td> <td align="left">การฉีด, การขึ้นรูปโดยการฉีด</td> <td align="left">射出成形(しゃしゅつせいけい)</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" style="height:15.0pt">4</td> <td align="left">การเป่า, การขึ้นรูปโดยการเป่า</td> <td align="left">ブロー成形(せいけい)、中空成形(ちゅうくうせいけい)</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" style="height:15.0pt">5</td> <td align="left">แบบ, แม่พิมพ์</td> <td align="left">金型(かながた)</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" style="height:15.0pt">6</td> <td align="left">เย็นตัวลง</td> <td align="left">冷却固化(れいきゃくこか)</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" style="height:15.0pt">7</td> <td align="left">ผลิตภัณฑ์พลาสติก</td> <td align="left">樹脂製品(じゅしせいひん)</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" style="height:15.0pt">8</td> <td align="left">เครื่องฉีดพลาสติก</td> <td align="left">射出成形機(しゃしゅつせいけいき)</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" style="height:15.0pt">9</td> <td align="left">กระบอกฉีด</td> <td align="left">射出(しゃしゅつ)シリンダー</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" style="height:15.0pt">10</td> <td align="left">ฮีทเตอร์</td> <td align="left">ヒーター</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" style="height:15.0pt">11</td> <td align="left">หัวฉีด</td> <td align="left">ノズル、射出口(しゃしゅつこう)</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" style="height:15.0pt">12</td> <td align="left">โพลิเมอร์</td> <td align="left">ポリマー、重合体(じゅうごうたい)</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" style="height:15.0pt">13</td> <td align="left">มวลโมเลกุลสูง</td> <td align="left">高分子量(こうぶんしりょう)</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" style="height:15.0pt">14</td> <td align="left">การสังเคราะห์</td> <td align="left">合成(ごうせい)</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" style="height:15.0pt">15</td> <td align="left">ก๊าซธรรมชาติ</td> <td align="left">天然(てんねん)ガス</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" style="height:15.0pt">16</td> <td align="left">เอทิลีน</td> <td align="left">エチレン</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" style="height:15.0pt">17</td> <td align="left">แนฟทา</td> <td align="left">ナフサ</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" style="height:15.0pt">18</td> <td align="left">โพลิเอทิลีน</td> <td align="left">ポリエチレン</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" style="height:15.0pt">19</td> <td align="left">ผงโพลิเอทีลีน</td> <td align="left">ポリエチレン粉末(ふんまつ)</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl63" style="height:15.0pt">20</td> <td align="left">จุดหลอมเหลว</td> <td align="left">融点(ゆうてん)</td> </tr></tbody></table><br><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">กลับไปที่หน้ารวบรวมข่าวสาร</span><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://www.rssdict-ryansunsensei.com/blog_list.php">http://www.rssdict-ryansunsensei.com/blog_list.php</a><br></div></div><a href="http://www.top10omega.com/">omega replica</a>