อัพเดตข่าวสาร


ทั้งหมด 26 ข้อมูล

วันที่ หัวข้อ hit
02/05/2017 คำศัพท์ สำหรับล่ามโรงงาน 5,304
20/01/2017 คำศัพท์ เกี่ยวกับการผลิตพลาสติก 3,458
28/09/2016 คำศัพท์ ISO 14000 5,537
08/09/2016 ความหมายของคันจิ ที่มีความหมายปฏิเสธ「未」、「無」、「非」、「不」、「否」 3,134
08/09/2016 วิธีแปล ขอบเขตของระยะเวลา 3,572
08/09/2016 คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ และการรับประกันคุณภาพ 3,522
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับการกลึง และการตัด 3,128
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับไฟฟ้า 3,296
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับเหล็กกล้า 2,652
08/09/2016 แบ่งปันคำศัพท์ด้านการแพทย์ 2,661
08/09/2016 คำศัพท์ยานยนต์ 3,847
08/09/2016 คำศัพท์เครื่องมือวัด 3,193
08/09/2016 คำศัพท์กฎหมายเกี่ยวกับคดีลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ไทย ญี่ปุ่น 2,624
21/07/2016 คำศัพท์ ออดิท ISO/TS 16949 31,238
11/01/2016 อนุสัญญาภาษีซ้อนไทย ญี่ปุ่น ลิงค์เวอร์ชั่นเต็ม 3 ภาษา 6,781
03/01/2016 ข้อดีของการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น 4,976
24/12/2015 คำศัพท์โพลิเมอร์ และพลาสติก ไทยญี่ปุ่น 2,968
23/12/2015 คำศัพท์คณิตศาสตร์ ไทย ญี่ปุ่น 3,839
21/12/2015 คำศัพท์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง ไทย ญี่ปุ่น 4,467
17/12/2015 คำศัพท์ประเมินผลงาน ไทย ญี่ปุ่น 5,769
10/12/2015 คำศัพท์ปฐมพยาบาล ไทย ญี่ปุ่น 4,015
14/10/2015 ชื่อฟัน ไทย ญี่ปุ่น 8,512
08/10/2015 คำศัพท์เกี่ยวกับเคมีและปิโตรเลียม ไทย ญี่ปุ่น 4,338
29/09/2015 ศัพท์เกี่ยวกับกฎหมายทั่วๆไป ไทย ญี่ปุ่น 7,773
22/09/2015 ศัพท์การขาย ไทย ญี่ปุ่น 6,502
19/09/2015 ศัพท์บัญชี ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น 7,484