อัพเดตข่าวสาร


ทั้งหมด 26 ข้อมูล

วันที่ หัวข้อ hit
02/05/2017 คำศัพท์ สำหรับล่ามโรงงาน 8,014
20/01/2017 คำศัพท์ เกี่ยวกับการผลิตพลาสติก 5,983
28/09/2016 คำศัพท์ ISO 14000 7,779
08/09/2016 ความหมายของคันจิ ที่มีความหมายปฏิเสธ「未」、「無」、「非」、「不」、「否」 4,957
08/09/2016 วิธีแปล ขอบเขตของระยะเวลา 5,429
08/09/2016 คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ และการรับประกันคุณภาพ 5,409
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับการกลึง และการตัด 5,260
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับไฟฟ้า 5,060
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับเหล็กกล้า 4,427
08/09/2016 แบ่งปันคำศัพท์ด้านการแพทย์ 4,650
08/09/2016 คำศัพท์ยานยนต์ 5,957
08/09/2016 คำศัพท์เครื่องมือวัด 5,119
08/09/2016 คำศัพท์กฎหมายเกี่ยวกับคดีลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ไทย ญี่ปุ่น 4,432
21/07/2016 คำศัพท์ ออดิท ISO/TS 16949 39,776
11/01/2016 อนุสัญญาภาษีซ้อนไทย ญี่ปุ่น ลิงค์เวอร์ชั่นเต็ม 3 ภาษา 10,323
03/01/2016 ข้อดีของการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น 7,588
24/12/2015 คำศัพท์โพลิเมอร์ และพลาสติก ไทยญี่ปุ่น 5,785
23/12/2015 คำศัพท์คณิตศาสตร์ ไทย ญี่ปุ่น 5,866
21/12/2015 คำศัพท์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง ไทย ญี่ปุ่น 6,585
17/12/2015 คำศัพท์ประเมินผลงาน ไทย ญี่ปุ่น 8,663
10/12/2015 คำศัพท์ปฐมพยาบาล ไทย ญี่ปุ่น 6,732
14/10/2015 ชื่อฟัน ไทย ญี่ปุ่น 13,343
08/10/2015 คำศัพท์เกี่ยวกับเคมีและปิโตรเลียม ไทย ญี่ปุ่น 6,761
29/09/2015 ศัพท์เกี่ยวกับกฎหมายทั่วๆไป ไทย ญี่ปุ่น 12,334
22/09/2015 ศัพท์การขาย ไทย ญี่ปุ่น 9,721
19/09/2015 ศัพท์บัญชี ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น 13,040