อัพเดตข่าวสาร


ทั้งหมด 26 ข้อมูล

วันที่ หัวข้อ hit
02/05/2017 คำศัพท์ สำหรับล่ามโรงงาน 3,953
20/01/2017 คำศัพท์ เกี่ยวกับการผลิตพลาสติก 2,572
28/09/2016 คำศัพท์ ISO 14000 4,112
08/09/2016 ความหมายของคันจิ ที่มีความหมายปฏิเสธ「未」、「無」、「非」、「不」、「否」 2,436
08/09/2016 วิธีแปล ขอบเขตของระยะเวลา 2,717
08/09/2016 คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ และการรับประกันคุณภาพ 2,723
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับการกลึง และการตัด 2,378
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับไฟฟ้า 2,493
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับเหล็กกล้า 1,979
08/09/2016 แบ่งปันคำศัพท์ด้านการแพทย์ 1,979
08/09/2016 คำศัพท์ยานยนต์ 3,073
08/09/2016 คำศัพท์เครื่องมือวัด 2,462
08/09/2016 คำศัพท์กฎหมายเกี่ยวกับคดีลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ไทย ญี่ปุ่น 1,973
21/07/2016 คำศัพท์ ออดิท ISO/TS 16949 20,800
11/01/2016 อนุสัญญาภาษีซ้อนไทย ญี่ปุ่น ลิงค์เวอร์ชั่นเต็ม 3 ภาษา 5,453
03/01/2016 ข้อดีของการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น 3,879
24/12/2015 คำศัพท์โพลิเมอร์ และพลาสติก ไทยญี่ปุ่น 2,274
23/12/2015 คำศัพท์คณิตศาสตร์ ไทย ญี่ปุ่น 3,070
21/12/2015 คำศัพท์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง ไทย ญี่ปุ่น 3,653
17/12/2015 คำศัพท์ประเมินผลงาน ไทย ญี่ปุ่น 4,354
10/12/2015 คำศัพท์ปฐมพยาบาล ไทย ญี่ปุ่น 3,106
14/10/2015 ชื่อฟัน ไทย ญี่ปุ่น 7,293
08/10/2015 คำศัพท์เกี่ยวกับเคมีและปิโตรเลียม ไทย ญี่ปุ่น 3,510
29/09/2015 ศัพท์เกี่ยวกับกฎหมายทั่วๆไป ไทย ญี่ปุ่น 5,605
22/09/2015 ศัพท์การขาย ไทย ญี่ปุ่น 5,289
19/09/2015 ศัพท์บัญชี ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น 5,999