อัพเดตข่าวสาร


ทั้งหมด 26 ข้อมูล

วันที่ หัวข้อ hit
02/05/2017 คำศัพท์ สำหรับล่ามโรงงาน 4,181
20/01/2017 คำศัพท์ เกี่ยวกับการผลิตพลาสติก 2,735
28/09/2016 คำศัพท์ ISO 14000 4,274
08/09/2016 ความหมายของคันจิ ที่มีความหมายปฏิเสธ「未」、「無」、「非」、「不」、「否」 2,560
08/09/2016 วิธีแปล ขอบเขตของระยะเวลา 2,880
08/09/2016 คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ และการรับประกันคุณภาพ 2,873
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับการกลึง และการตัด 2,513
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับไฟฟ้า 2,638
08/09/2016 คำศัพท์เกี่ยวกับเหล็กกล้า 2,105
08/09/2016 แบ่งปันคำศัพท์ด้านการแพทย์ 2,116
08/09/2016 คำศัพท์ยานยนต์ 3,217
08/09/2016 คำศัพท์เครื่องมือวัด 2,580
08/09/2016 คำศัพท์กฎหมายเกี่ยวกับคดีลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ไทย ญี่ปุ่น 2,088
21/07/2016 คำศัพท์ ออดิท ISO/TS 16949 21,472
11/01/2016 อนุสัญญาภาษีซ้อนไทย ญี่ปุ่น ลิงค์เวอร์ชั่นเต็ม 3 ภาษา 5,701
03/01/2016 ข้อดีของการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น 4,083
24/12/2015 คำศัพท์โพลิเมอร์ และพลาสติก ไทยญี่ปุ่น 2,396
23/12/2015 คำศัพท์คณิตศาสตร์ ไทย ญี่ปุ่น 3,208
21/12/2015 คำศัพท์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง ไทย ญี่ปุ่น 3,789
17/12/2015 คำศัพท์ประเมินผลงาน ไทย ญี่ปุ่น 4,560
10/12/2015 คำศัพท์ปฐมพยาบาล ไทย ญี่ปุ่น 3,252
14/10/2015 ชื่อฟัน ไทย ญี่ปุ่น 7,497
08/10/2015 คำศัพท์เกี่ยวกับเคมีและปิโตรเลียม ไทย ญี่ปุ่น 3,650
29/09/2015 ศัพท์เกี่ยวกับกฎหมายทั่วๆไป ไทย ญี่ปุ่น 5,791
22/09/2015 ศัพท์การขาย ไทย ญี่ปุ่น 5,474
19/09/2015 ศัพท์บัญชี ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น 6,233