คำศัพท์โพลิเมอร์ และพลาสติก ไทยญี่ปุ่น


อัพเดตข่าวสาร คำศัพท์โพลิเมอร์ และพลาสติก ไทยญี่ปุ่น
24 ธันวาคม 2558 Hit: 2968

<table style="border-collapse: collapse;width:875pt" width="1165" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <colgroup><col style="width:48pt" width="64"> <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:8265;width:170pt" width="226"> <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:10459; width:215pt" width="286" span="2"> <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:11081;width:227pt" width="303"> </colgroup><tbody><tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl63" style="height:15.0pt;width:48pt" width="64" height="20">1</td> <td style="width:170pt" width="226" align="left">พอลิเมอร์</td> <td style="width:215pt" width="286" align="left">高分子</td> <td style="width:215pt" width="286"></td> <td style="width:227pt" width="303" align="left">Polymer</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl63" style="height:15.0pt" height="20">2</td> <td align="left">มอนอเมอร์</td> <td align="left">単量体、モノマー</td> <td></td> <td align="left">monomer</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl63" style="height:15.0pt" height="20">3</td> <td align="left">พอลิเอธิลีน</td> <td align="left">ポリエチレン</td> <td></td> <td align="left">Polyethylene, PE</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl63" style="height:15.0pt" height="20">4</td> <td align="left">พอลิเอทธิลีนเทเรฟธาเลท</td> <td align="left">ポリエチレンテレフタレート、ペット</td> <td></td> <td align="left">Polyethylne Terephthalate, PET, PETE</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl63" style="height:15.0pt" height="20">5</td> <td align="left">พอลิเอธิลีนความหนาแน่นสูง</td> <td align="left">高密度ポリエチレン</td> <td></td> <td align="left">High Density Polyethylene, HDPE</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl63" style="height:15.0pt" height="20">6</td> <td align="left">พอลิเอทิลีนความหนาแน่นปานกลาง</td> <td align="left">中密度ポリエチレン</td> <td></td> <td align="left">Medium Density Polyethylene, MDPE</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl63" style="height:15.0pt" height="20">7</td> <td align="left">พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ</td> <td align="left">低密度ポリエチレン</td> <td></td> <td align="left">Low Density Polyethylene, LDPE</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl63" style="height:15.0pt" height="20">8</td> <td align="left">พอลิไวนิลคลอไรด์</td> <td align="left">ポリ塩化ビニル、エンビ</td> <td></td> <td align="left">Polyvinylchloride, PVC</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl63" style="height:15.0pt" height="20">9</td> <td align="left">พอลิโพรพิลีน</td> <td align="left">ポリプロピレン</td> <td></td> <td align="left">Polypropylene</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl63" style="height:15.0pt" height="20">10</td> <td align="left">พอลิสไตรีน</td> <td align="left">ポリスチレン</td> <td></td> <td align="left">Polystyrene</td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl63" style="height:15.0pt" height="20">11</td> <td align="left">มวลโมเลกุล</td> <td align="left">分子数</td> <td align="left">ぶんしすう</td> <td></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl63" style="height:15.0pt" height="20">12</td> <td align="left">สังเคราะห์</td> <td align="left">合成</td> <td align="left">ごうせい</td> <td></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl63" style="height:15.0pt" height="20">13</td> <td align="left">พอลิเมอร์แบบสาย</td> <td align="left">線状高分子</td> <td align="left">せんじょうこうぶんし</td> <td></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl63" style="height:15.0pt" height="20">14</td> <td align="left">พอลิเมอร์แบบร่างแห</td> <td align="left">網目状高分子</td> <td align="left">あみめじょうこうぶんし</td> <td></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl63" style="height:15.0pt" height="20">15</td> <td align="left">พอลิเมอร์ธรรมชาติ</td> <td align="left">天然高分子</td> <td align="left">てんねんこうぶんし</td> <td></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl63" style="height:15.0pt" height="20">16</td> <td align="left">พอลิเมอร์สังเคราะห์</td> <td align="left">合成高分子</td> <td align="left">ごうせいこうぶんし</td> <td></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl63" style="height:15.0pt" height="20">17</td> <td align="left">กรดนิวคลีอิก</td> <td align="left">核酸</td> <td align="left">かくさん</td> <td></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl63" style="height:15.0pt" height="20">18</td> <td align="left">โปรตีน</td> <td align="left">蛋白質、タンパク質</td> <td align="left">たんぱくしつ</td> <td></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl63" style="height:15.0pt" height="20">19</td> <td align="left">คาร์โบไฮเดรต</td> <td align="left">糖質</td> <td align="left">とうしつ</td> <td></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl63" style="height:15.0pt" height="20">20</td> <td align="left">ไขมัน</td> <td align="left">脂質</td> <td align="left">ししつ</td> <td></td> </tr> <tr style="height:15.0pt" height="20"> <td class="xl63" style="height:15.0pt" height="20">21</td> <td align="left">เรซิ่น</td> <td align="left">樹脂</td> <td align="left">じゅし<br><br></td> <td></td> </tr></tbody></table>22<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>โฟม<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>発泡スチロール&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>っぽうすちろーる<div>23<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>ไวนิล<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>ビニール</div><div>24<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>พีวีซี<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>塩化ビニール<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>えんかびにーる</div><div>25<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>ท่อพีวีซี<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>塩ビ管<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>えんびかん</div><div>26<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>ไนล่อน<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>ナイロン<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>ないろん</div><div><a href="http://www.puretime08.me/iwc/portuguese.html">IWC Portuguese Replica Watches</a><br><br><div>กลับไปที่หน้ารวมข่าวสาร</div><div><a href="http://www.rssdict-ryansunsensei.com/blog_list.php">http://www.rssdict-ryansunsensei.com/blog_list.php</a><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>RyanSun</div></div><a href="http://www.top10omega.com/high-quality-omega-seamaster-007-replica-cheap-sale">omega seamaster 007 replica</a>